Vereniging

Het bestuur van MOVE wordt gevormd door:

Voorzitter: Michiel Out (michiel@move-volleybal.nl)
Vice-voorzitter: Janjaap Schokker (janjaap@move-volleybal.nl)
Secretaris: Manon de Boer (manon@move-volleybal.nl
Penningmeester: Peter Hoogland (penningmeester@move-volleybal.nl)
Wedstrijdsecretaris: Joyce van Loo (wedstrijdsecretaris@move-volleybal.nl)

De jeugdraad, bestaande uit:
Manon de Boer, Marit Oly en Gina Hagenhoek
jeugdraad@move-volleybal.nl

De technische commissie:
Michiel Out
Frank Posdijk
Jasper Lacunes
Cees Conijn
Santa van Diemen
Ron Oly