Volleybalvereniging Move

Huisreglement

 • De beach accommodatie is beschikbaar van 1 mei tot 31 augustus, vroeger of later indien de weersomstandigheden dit toelaten met als uiterste datums 1 april en 1 oktober.
 • De sleutels van het toegangshek tot het complex van A.V. Edam zijn in het bezit van VV MOVE.
 • De sleutels kunnen opgehaald en na afloop ingeleverd worden op één van de bij “Veld reserveren” genoemde adressen.
 • De sleutels worden alleen afgegeven aan spelers die op de hoogte zijn hoe de netten opgezet dienen te worden (dit alles naar inzicht van de sleutelbeheerder).
 • De persoon die de sleutel ophaalt is verantwoordelijk voor materiaal, sleutel en accommodatie.
 • Het grote toegangshek van het A.V. Edam complex moet tijdens gebruik van de beach accommodatie los zijn (van het slot af). De hulpdiensten moeten bij calamiteiten onbelemmerd toegang hebben tot het complex.
 • Jeugd heeft alleen toegang tot de accommodatie onder begeleiding van trainer / coaches.
 • Het is ten strengste verboden om tijdens gebruik van de beach accommodatie op de atletiekbaan te komen.
 • Trainingen kunnen alleen gevolgd worden door leden van de beachvereniging.
 • De accommodatie dient verzorgt achtergelaten te worden.
 • De netten dienen na gebruik van de accommodatie afgebroken te worden en op de daarvoor bestemde locatie op geborgen te worden.
 • De fietsen moeten bij de beachvelden in een rek geplaatst worden.
 • De reservering van de velden verloopt via de contactpersonen die vermeld staan bij “Veld reserveren”.
 • De velden kunnen gereserveerd worden op maandag t/ m vrijdag van 19:00 tot 22.00 uur en in het weekend van 11.00 uur tot 22.00 uur. Buiten deze tijdstippen mag er niet meer gespeeld worden in verband met overlast. Eventuele andere tijden in overleg met de Beachcommissie
 • Als er introducés mee doen, moet er vooraf € 2,50 per introducé betaald worden bij het afhalen van de sleutel.