AVG

Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Volleybalvereniging Move

 1. Welke gegevens worden bewaard van de leden?
  Naam, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats (NAW)
  Mailadres
  Telefoonnummer (mobiel en/of huisnummer)
  Geboortedatum
  Bankrekeningnummer
  Geslacht
  Lidmaatschapsnummer
  Pasfoto
  Teamfoto’s
  Foto’s/ opnames van wedstrijden en evenementen
 2. Wat is het doel van de bewaring van deze persoonsgegevens?
  Inschrijving volleybalvereniging Move
  Inschrijving Nevobo
  Betaling contributie
  Indeling teams
  Deelname aan competitie/ wedstrijden/ evenementen
  Online en offline informeren leden, vrijwilligers, scheidsrechters (o.a. door versturing diverse mails, website en Facebook)
  Online en offline plannen en organiseren van activiteiten
  Opname gegevens in informatie m.b.t. teamindelingen, actielijsten, notulen etc.
  Online en offline promotie van vereniging (o.a. op eigen website en de Facebook-pagina).
  Gegevens oud-leden worden bewaard i.v.m. mogelijkheid om in de toekomst een reünie o.i.d. te kunnen organiseren (geen bankrekeningnummer)
 3. Waar worden de gegevens bewaard?
  Bestuur/secretaris: gegevens van ledenlijsten en lijst oud-leden (excl. bankrekeningnummers), namen in notulen van vergaderingen en Algemene leden vergadering, in archief.
  Computers bestuursleden – gegevens ledenlijsten (excl. bankrekeningnummers), namen in notulen vergaderingen en algemene ledenveragdering
  Computer penningmeester voor inning contributie – ledenlijst incl. bankrekeningnummers
  Secretaris: fysieke aanwezigheidslijsten van Algemene ledenvergadering
  Computer ledenadministratie: (digitale) inschrijfformulieren
  Online (op de website en social media)
  In de administratie van de Nevobo/ sportlink
  Computer trainer/ coach: Ledenlijst excl bakrekeningnummers.
 4. Zijn er kopieën of een back-up van de gegevens en hoe wordt dit bewaard?
  De aanwezigheidslijsten worden fysiek bewaard bij de secretaris.
  Ledenlijsten excl. bankrekeningnummers en opnames (beeld of geluid) worden bewaard op eigen computers.
  Ledenlijsten incl. bankrekeningnummers worden bewaard op de eigen computer van de penningmeester en ledenadministratie.
 5. Zijn er ook externe partijen die ledengegevens hebben?
  De KvK heeft de NAW-gegevens van de bestuursleden
  Nevobo bij inschrijving bij bond
  Sportlink tbv ledenadministratie
 6. Cleverreach tbv het versturen van mailings
 7. ClubCollect tbv van het incasseren van contributie
  Leden kunnen beschikken over e-mailadressen en telefoonnummers van andere leden.
 8. Hoe worden de leden geïnformeerd over de bewaring van de persoonsgegevens?
  Dit privacy beleid wordt aan alle leden bekend gemaakt en staat op de website.