Lidmaatschap

Jaarlijkse contributie:
Mini’s: €125
C-jeugd: €130
B-jeugd: €152
A-jeugd: €158
Volwassenen: €215
Recreanten: €125

Toeslag tweewekelijks trainen voor A- en B-jeugd en volwassenen: €55
De contributie wordt per kwartaal geïnd per automatische incasso.